Pukavik
Startsida Pukavik Ysane och Norje Gammalstorp Andra närliggande socknar Länkar Kontakt
Bilder Andra närliggande socknar Sevärdigheter Mjällby Mörrum Torsö Snapphanarna Sölvesborg Näsum Brott och Straff

Torsö

Missionshuset

Man började samlas hemma hos varandra och läste under någons ledning samt höll andakt. Ibland fick man i nåder använda något skolhus, så skedde på Torsö, men behovet av egna lokaler växte i samma takt som väckelserörelsen ökade. I mars 1892 utsändes ett upprop och en insamlingslista på Torsö från föreningen för insamling av medel för byggandet av ett eget missionshus. Man tecknade allmänt av sina små tillgångar. Det kom in 412 kr och därmed var ungefär halva byggkostnaden säkrad.

Det fanns en stark religiositet hos människorna på fiskeläget vid denna tid. Man kanske inte var så mångordig när man kom in på dessa ting, men Gudstron var fast förankrad. Man förstod att förlita sig på högre makter i kampen mot havet. Det fanns också ett uppdämt behov av revolt mot kyrktvånget. Folket hölls i "Herrans tukt och förmaning". När Torsö Missionshus kom till var det för att möta fiskarebefolkningens strävan och önskan för att få ett ankarfäste som kunde ta tillvara deras hopp och vilja att leva i gemenskap med Gud. Den äldsta handling som finns bevarad hos Torsö arbets- o missionsförening är stadgar antagna den 15 mars 1884. "Föreningens ändamål är att uti levande tro på Jesus Kristus och broderlig gemenskap verka för Jesu Kristi rikes utbredande såväl inom kristenheten som bland hedningarna", heter det i de första stadgarna.

Torsö missitionshus

Missionshuset är idag privatägt och håller på att renoveras, dock skall salen inne i missionshuset bevaras.

Torsö missionshus idag

 

Byggavtal på Torsö
Insamlingslistan från den tiden finns bevarad i original hos föreningen. Många från fiskeläget och byarna runt omkring har skrivit på och skänkt en krona eller mer. Några missionsintresserade Torsösystrar som utvandrat till Amerika, ville gärna hjälpa till när de hörde om insamlingen till missionshuset. De skänkte 100 kr - en ansenlig summa pengar med den tidens mått. Föreningen lånade 400 kr i Mjällby Nya Sparbank till sex procents ränta och tillsammans med insamlade medel räckte det för att börja bygga. Kontrakt skrevs med snickaren Per Jönsson i Lörby, som i avtalet förklarar sig skyldig "utföra husbyggnad med inredning och allt, solitt och på ett sätt att det kan blifva till styrelsens belåtenhet". Snickare Jönsson förband sig i handlingen, som även den finns bevarad i original hos föreningen, att huset skulle vara färdigt i oktober månadsslut 1892. Det var det också. Kostnaden allt som allt, kontrakterades uppgå till kr 900:-, som skulle betalas på följande sätt: 50 kr vid undertecknadet av kontraktet, 400 kr den 1 juni samma år och resten efterhand som arbetet pågick

Barnkoloni  i Torsö

Barnkoloni med föreståndare syster Märta fanns flera somrar på Torsö. Det var barn från TBC-drabbade familjer, som fick vistas där några veckor under 1930 – talet.

Barnkollonin Torsö

 

 

 

Fler bilder finns HÄR:

Copyright 2008 Pukavik