Pukavik
Startsida Pukavik Ysane och Norje Gammalstorp Andra närliggande socknar Länkar Kontakt
Bilder Pukavik Mördarna Bengta och Bollman


 

Pukavik

Betyder Djävulens vik och är en gammal utskeppningshamn för träprodukter. Orten är också känd för sin konst att bygga båtar. Till tingsplatsen i Norje hörde en avrättningsplats. Denna var belägen i Pukavik på den sk Galgabacken. Den mest kända avrättningen skedde 1854 då Bengta Svensdotter och Håkan Jönsson-Bollman från Kyrkhult straffades för att han mördat Bengtas make och ena dotter Hanna. Idag finns en minnessten kvar på platsen.


Galgabacken

Beskrivning
Galgabacken är Listers Härads gamla avrättningsplats. Här ägde de två sista avrättningarna rum den 20 januari 1854. Då straffades Bengta Svensdotter och Håkan Jönsson Bollman från Kyrkhult för att ha giftmördat Bengtas make och dotter. Det som idag visar på att det funnits en avrättningsplats i Pukavik är ett granitblock med inhuggen bila som sattes upp 1934.


 

1699-07-13 Lister dombok. Rannsakades vidare om den döde Håkan Jönsson i Pukavik. Lars Nilsson i Pukavik vittnar att nu salige kyrkoherden Olof Hällström gav Håkan nattvarden på hans yttersta, Håkan sa; Gud nåde mig, jag har gjort både hor och mord, hor både inom och utom äktenskapet. Hustru Inga Nilsdotter i Augerum vittnar genom nämndemannen Per Andersson i Björkenäs likvärdigt som Lars Nilsson. Hustru Berta Nils i Pukavik berättar att hennes far Håkan skall med en kniv ha ihjälstucket en volontär i Karlskrona 1683. Joen Jönsson i Mellanbäck berättar att sådant tal stod här i landet vid den tiden.

 

 

Lister dombok 1699-07-13. (...) Nämndeman Per Larsson i Sandbäck, som följde Lars profoss till döden, vittnar att han satte sig på vagnen hos fången lite nere om Björkenäs, då kommer Nils Perssons hustru i Björkenäs Berta Håkansdotter, som är syskonbarn med Lars profoss hustru, ut med ett brännvinsglas, det Per Larsson tog och gav fången supen, så sa Berta till Lars profoss; Bekänn nu inget mer än du vill svara för Gud, då svarade Lars; Folk ber till Gud att jag blir den siste som på detta sätt blir ett spektakel. Vidare frågade Per Larsson fången om han varit delaktig till flera mord än den drängen han mördade i vången, svarar nej och svarar med en hård ed att Nils Persson i Björkenäs aldrig bekänner sitt brott, icke heller de andra, och om han vetat att med honom skolat så gått som han nu visas, så hade han aldrig bekänt sanningen om de så hade huggit honom till spån

 

Lister dombok 1699-07-13. (...). Resolution; Det allmänna ryktet säger att bonden Nils Persson i Björkenäs anno 1696 i april månad, har tillika med sin svärfar Håkan Jönsson i Pukavik ihjälslagit pigan Margareta, barnfödd i Vimmerby, vilken har gått omkring i landet för att sälja smått kram, kom från Karlshamn och gående mot Skåne. Lånat hus i Pukavik över natten. Hon räknade sina pengar, vilka var 50 daler silvermynt. Sina små köpmansvaror hade hon i en kramväska. På morgonen har hon gått mot Norje, Nils och Håkan följde efter henne. Håkan och Nils hann ifatt henne vid milstenen ett litet stycke söder om Björkenäs. Nils slog med sin yxhammare Margaretas högra kindben, Håkan slog henne i ryggen med sin yxa, efter att hon fallit omkull tog Nils Persson sin stora kniv och skar halsen av henne. Kastade yxorna ifrån sig, vilka Håkans son tog upp och bar dem till Pukavik. Den döda kroppen drogs över Pukaviks hagegärdesgård. Som står något i öster om milstenen. Gömde kroppen bland enbuskarna. Lars profoss, Nils i Björkenäs och Håkan i Pukavik drog ner kroppen till sjön och la den i Håkan Jönssons båt, vilken återfanns blodig. De hade tänkt kasta kroppen i sjön samma afton, vilket inte gick då det låg flera kronofarkoster ankrade i Pukavik. Flyttade kroppen från båten och uppå land, dolde kroppen med gamla bräder, enris och mossa. Då de andra gången tog upp kroppen och la den i båten, kroppen hade en röd klädeskjortel, vilken de fyllde med sten. Jöns rodde ut, Nils och Lars kastade kroppen i sjön, en halv fjärdings väg från Vikahagen, mellan Vedholmen och Rönnholmen (...). Alltså döms Nils Persson i Björkenäs att mista livet samt steglas, allt enligt 1 kapitlet högmålsbalken. Jöns Håkansson kan inte heller från livsstraff befrias, dock remitteras ärendet till Hovrätten

 

Copyright 2008 Pukavik