Pukavik
Startsida Pukavik Ysane och Norje Gammalstorp Andra närliggande socknar Länkar Kontakt
Bilder Andra närliggande socknar Sevärdigheter Mjällby Mörrum Torsö Snapphanarna Sölvesborg Näsum Brott och Straff

Mjällby kyrka

Är byggd ca 1788-1791 i gustaviansk stil, delvis på initiativ från den dynamiske riksdagsmannen för bondeståndet, Knuth Persson (Hörby) kallad ”Mjällby kung”. Den nuvarande kyrkan ersatte då en romansk 1100-talskyrka av sten och tegel (med två torn), vilken i sin tur lär ha ersatt en träkyrka ifrån missionstiden, vilken i sin tur lär ha rests på en hednisk offerplats. Under flera epoker under medeltiden hade bl.a. ärkebiskopen i Lund ekonomiska intressen i Mjällby by. Vid denna tid var Mjällby kyrka bl.a. känd för sitt stora triumfkrucifix, vilket numera finns på Blekinge museum i Karlskrona.

Den nuvarande kyrkan hyser flera vackra och intressanta historiska föremål ifrån bl.a. renässansen. Altaruppsatsen från AD 1621 är donerad till kyrkan av "Skåne-kungen" Tage Thott. dansk länsherre på Sölvesborgs slott. Mjällby var, före som efter Sydskandinaviens övergång från dansk till svensk suveränitet år 1658, en av traktens rikaste socknar och flera intressanta arkeologiska fynd har gjorts inom församlingens gränser. Då som nu avskärmas Listerhalvön i söder av Hanöbukten och i norr av den sedan 1920-talet torrlagda sjön Vesan. Denna geografiska förutsättning med flera förenande vattenvägar och få topografiska avskärmningar bidrog till att Lister (då omfattat av socknarna Mjällby, Gammalstorp, Ysane och stundom även Sölvesborg) till 1500-talets förra hälft, i en del avseenden, sågs som ett eget ("ö"-)landskap under den danska kronan.

 

 

Om Hörbygård klicka HÄR

 

Copyright 2008 Pukavik