Pukavik
Startsida Pukavik Ysane och Norje Gammalstorp Andra närliggande socknar Länkar Kontakt
Bilder Gammalstorp Vesan Stompastugan

Gammalstorps kyrka.
Gammalstorps kyrka har en egenartad belägenhet. I forna tider bildade Lister en ö, vilken från Sölvesborgsviken till Norje var skild från fastlandet genom ett segelbart sund, Vesan. Den plats där kyrkan är belägen bildade då en ö i sundet kallad kyrkön. Vid den forna ön skall en gång enligt sägen, en vikingflotta ha övervintrat samt byggt den första kyrkan och infört kristendomen. Detta skall ha hänt på 1100-talet. Då den gamla kyrkan trots reparationer i olika omgångar på 1780-talet var förfallen och utdömd uppfördes en ny kyrka under ledning av byggmästaren L. Dymling från Kristianstad. Altarprydnaden utgörs av en dubbel arkitektonisk uppställning innefattande en i trä skulpterad och målad relief av Nattvarden. Vid sidorna står i bronsfärg målade trästatyer av de fyra evangelisterna. Den egendomliga anordningen har tillkommit på följande vis: 1771 gavs handpengar, 3 riksdaler, till bildhuggaren för en altartavla. 1772 inköptes en altartavla från Bäckaskog, för vilken med målning och uppsättning utgavs 273 riksdaler. Av denna användes huvudpartiet med Nattvarden, överstycket med Himmelsfärden uppsattes i Ysane kyrka. För Gammalstorp anskaffades ytterligare 1795 en gammal altartavla i Näsum. Evangelisterna härröra troligen från denna altartavla från Näsum.

Helig Abbot bärande i sin högra hand en bok och i den vänstra fattas ett attribut. Möjligen ett sydnederländskt arbete från senare hälften av 1400-talet. Krucifixet tillverkat i slutet av 1600-talet har rött ländkläde, brunsvart hår och skägg. Predikstolen av skulpterat trä, visande fyra sidor av en sexkant, förfärdigades 1825 med användande av äldre delar. 1165 omtalas, att predikstolen med dess baldakin "er snekiere och billedsiders Verck, men icke malet". Den målades 1690. Dopfunten är åttakantig och tillverkad i ek och målad med ekfärg. Inskrivet i relief "Lader smaa börn komme till mig". Funten målades 1690. Tavlan som hänger på norra väggen är målad av kyrkoherde Hans Nyberg, Höganäs.

 

Copyright 2008 Pukavik